Biovarme til landbruk og industri

I en porsjonsfyrt kjele fra Faust kan man fyre med et vidt spekter av brensler.
Mange forskjellige bruksområder, som husdyrproduksjon, storbilvaskehall, gartnerier, hyttefelt, hotell, korn- og høytørkeanlegg og annen industri