Halmfyr 170 - 990 kW
Rundt brennkammer

Faust Halmfyringsanlegg

Faust har produsert halmfyringsanlegg siden 1978, og er dermed den halmfyrprodusenten med lengst erfaring på markedet.

Helt siden starten har Faust målrettet satset på kvalitet, noe som konstruksjonene bærer preg av. At en Faust halmfyr kan levere varme i 25 - 30 år, er mer en regel enn et unntak.

Faust har en utstrakt grad av egenproduksjon for å sikre høy kvalitet i hele anlegget. Dette medfører optimale komponenttilpasninger, hvor hele anlegget er balansert og tilpasset ytelsene. Dette resulterer primært mindre brensel- og strømforbruk, men forbedrer også generell levetid. Dermed gis det klare fordeler til brukeren.


Firkantet brennkammer

Faust - foran på teknikk

Den klart største fordelen med et slikt porsjonsfyrt anlegg, er fleksibiliteten i både type brensel og effektuttak. Selv om kjelene er bygget og dimensjonert primært for halmballer, kan man selvfølgelig fyre med tømmer, stubber, flis m. m

Faust produserer kjeler med runde eller firkantede brennkammer med en diameter fra 1,6 til 2,8 meter og en lengde fra 2 - 6 meter. En forbrenning varer ca 5 - 8 timer (avhengig av forbruket) og varmen lagres i kjelens akkumulatortank via det liggende røykrørsbatteriet som er plassert over brennkammeret.

Alle kjelene er godkjent av Det Norske Veritas ihht. det europeiske trykkutstyrsdirektivet PED 97/23. Virkningsgraden er 85 - 90 % avhengig av type og størrelse.

Lading med tømmer

Porsjonsfyrte halmfyr fra Faust kan utstyres til en komplett enhet med VVS og EL ferdig montert . Enheten leveres og monteres av profesjonelle montører. På forhånd er det individuelle prosjektet beregnet av Fausts ingeniører, sammen med kunden og selger, mtp dimensjonering av pumper og rør til forbruk. Slik får kunden en samlet leveranse fra én leverandør som gir en trygghet om at de komponentene som er montert, er de riktige.

Black Magic (tilvalg)

Fausts styring, "Black Magic" er enkel utenpå og avansert inni. Styringen tar seg av alle shuntventiler og pumper i tillegg til selve forbrenningen. Kobles styringen opp mot internett, kan brukeren få driftsmeldinger tilsendt som SMS. Hver kjele får sin egen hjemmeside og kan dermed overvåkes fra hvor som helst i verden. Denne adgangen har også Fausts teknikere, slik at de kan sitte på kontoret i Danmark og se kjelens nåværende og historiske status.

Vannførende dørhengsel

Faust Halmfyrenes egenskaper

· Brennkammerets stålplater, P265GH kjelestål, tykkelse 12 mm

· 100 mm mineralullisolering med armert alufolie som vindsperre.

· 65 mm tykke keramiske, salt- og varmebestandige steiner i brennkammerets tak. Den intelligente festemetoden beskyttes av steinene. Små steiner takler varmeutvidelse bedre.

· Hele døren er eksplosjonsdempet.

· Vannavkjølt dør med egen pumpe og vannførende hengsler. Kan ikke sprekke og tømme kjelen som slanger kan gjøre.

Romslig, isolert manøverrom

· Sveisede stålrør som lufttilførsel. Bedre holdbarhet enn tynne spirorør.

· Inspeksjonsluke for inspeksjon av kjelen og akkumulatortanken

· Pumpe som forsyner kjelebunnen med varmt vann for å sikre optimal lagerkapasitet samt besørge lang levetid på kjelebunnen.

· Forbrukspumpe inkludert

· Fresing og sveising i "V-fuge" gir en sterke sveis med bedre kontakt med vannet for kjøling.

· Isolerte tak og vegger i manøverrommet

· Inspeksjonsglass i kjeledøren

· Combi 1001 styring inkludert i kjeleprisen som standard

· Egen termostat som overvåker dørtemperaturen (ved Black Magic)

· Valgfri plassering av dørhengsler og røravgang m.m uten ekstra kostnad


Kran og profesjonelle montører er inkludert


Tørking av korn med halm som brensel
Tilleggsutstyr:

·Black Magic styring

·Varmevekslere

·Automatshunter

·Større akkumulatortanker

· Askeskuff
Vi kan levere kjeler og skorstener montert av professjonelle installatører samt manøverrommets rørinstallasjoner, fordelingsstokker, pumper og EL-installasjoner helt ferdig ved levering. Vi tilbyr og dimensjonerer også kulvertrør samt beregning av systemets øvrige installasjoner (f.eks. korntørke, bolighus, verksted og dyrerom).

Modeller
Kjelens eget vannvolum fungerer som akkumuleringstank:
Modell Effekt Vannvolum Brennkammer dybde Brennkammer diameter Fyrhus bredde Fyrhus lengde Fyrhus høyde
E16-2 AUMO 170 kW 14.000 l 2000 mm 1590 mm 3050 mm 4420 mm 4600 mm
E16-3 AUMO 250 kW 21.000 l 3000 mm 1590 mm 3050 mm 5920 mm 4600 mm
E19-2 AUMO 311 kW 18.000 l 2000 mm 1875 mm 3050 mm 5420 mm 4600 mm
E19-3 AUMO 485 kW 34.000 l 3000 mm 1875 mm 3050 mm 5920 mm 5200 mm
E21-2 AUMO 315 kW 18.000 l 2000 mm 2075 mm 3050 mm 5920 mm 4600 mm
E21-3 AUMO 505 kW 36.000 l 3000 mm 2075 mm 3050 mm 5920 mm 5200 mm
E21-3 AUMO 505 kW 43.000 l 3000 mm 2075 mm 3050 mm 5920 mm 5400 mm
E21-4 AUMO 540 kW 51.000 l 4000 mm 2075 mm 3250 mm 7920 mm 5500 mm
E23-4 AUMO 680 kW 66.000 l 4000 mm 2275 mm 3825 mm 8220 mm 6130 mm
E28-2 AUMO 510 kW 33.000 l 2000 mm 2,8 m x 2 m 3250 mm 5920 mm 5100 mm
E28-3 AUMO 600 kW 65.000 l 3000 mm 2,8 m x 2 m 3850 mm 7920 mm 5800 mm
Kjeler med separat akkumuleringstank oppå kjelen
Modell Effekt Tankens volum Brennkammer dybde Brennkammer diameter Fyrhus bredde Fyrhus lengde Fyrhus høyde
E21-3 KUMO 400 kW 30 - 50.000 l 3000 mm 2075 mm 3150 mm 5300 mm 7980 mm
E21-4 KUMO 500 kW 40 - 50.000 l 4000 mm 2075 mm 3150 mm 7130 mm 7980 mm
E23-4 KUMO 600 kW 40 - 100.000 l 4000 mm 2275 mm 3250 mm 9120 mm 8490 mm
E28-2 KUMO 320 kW 30 - 40.000 l 2000 mm 2,8 m x 2 m 3250 mm 4500 mm 8490 mm
E28-3 KUMO 500 kW 54 - 70.000 l 3000 mm 2,8 m x 2 m 3250 mm 7500 mm 8490 mm
E28-4,5 KUMO 750 kW 100.000 l 4500 mm 2,8 m x 2 m 3250 mm 9120 mm 8490 mm
E28-6 KUMO 990 kW 125.000 l 6000 mm 2,8 m x 2 m 3250 mm 9120 mm 8490 mm
Vi tilbyr også Faust halmfyrer med separate, stående tanker på 65 - 185.000 liter
AUMO

Den mest solgte og kompakte enheten. Her er akkumuleringstanken bygget rundt brennkammeret, slik at man holder seg til "en etasje".
Leveres med isolert manøverrom og tak. For frittstående, utendørs plassering.
KUMO

Enhet med akkumuleringstank liggende oppå kjelen. Leveres med større vannvolum, men brukes ikke så mye i Norge lengre, da AUMO modellene i senere tid også har fått økt vannvolum. Leveres med isolert manøverrom og tak. For frittstående, utendørs plassering.
AUI

Akkumuleringsenhet for innbygging i annet bygg. Vannvolumet er rundt brennkammeret slik som AUMO, men AUI leveres uten manøverrom og tak.
KI

Kun kjele med styring for innbygging i annet bygg sammen med ekstern akkumuleringstank.
KMO

Kjele med manøverrom og tak for ekstern akkumuleringstank. For frittstående, utendørs plassering.
Bli uavhengig!
Med Fausts halmfyr er du ikke lengre avhengig av verdensmarkedspris eller brenselavgift på ulike brenseltyper.

Fyr med hvilket brensel du vil når andre fyrer med det brenselet de kan.