Tilbehør

For å få maksimalt utbytte av Fausts biofyr, leverer vi også utvalgte produkter til varmedistribusjon og varmeavgivning.

Fra A til B uten å miste ˚C
Uponor kulvertsystem
- Lang levetid uten vedlikeholdskostnader
- Lave installasjonskostnader takket være utmerket fleksibilitet, samt enkle og sikre tilkoblingsmetoder
- Skjøtefri installasjon rundt hjørner og hindringer
Uponor har lang erfaring > 30 millioner meter produsert siden 1985Ved å kombinere våre varmtvannsberedere med en
halm- eller flisfyr, vil forbruksvannet varmes opp med
bioenergi.
Berederen er standard på 300 liter med en 3 kW
el-kolbe med termostat.
Ved å kombinere en varmeveksler og en rimelig kaldtvannsvasker kan man utnytte halm- eller flisfyren til høyttrykksvasker med varmt vann. Big'O as forhandler høyttrykksvasker fra danske KENT.
Modellene varierer fra 150 til 350 bar arbeidstrykk og vannforbruk fra 15 til 42 liter pr minutt.

Vi forhandler nødstrøms-
aggregater fra danske
KVA Diesel. Aggregatene fås
som selvstartende,
stasjonære eller for
montering på traktor.
- Til oppvarming av industri- og verkstedhaller, lagerbygninger mm. - Ytelser fra 3 til 128 KW - Luftmengder fra 0,2 til 2 m3/s. - Valgfri montasje for horisontal eller vertikal innblåsning. Festebraketter medfølger
- Reguleringstilbehør; Flertrinns-omskiftere, trinnløs regulator og termostat
Korn- og høytørker kan også benytte en halm- eller flisfyr som varmekilde. Hvert varmeregister beregnes til hvert individuelle prosjekt.
UL
UL
SL-B
SL-B
SL-S
SL-S
Big'O leverer også viftekonvektorer (fancoils) i et bredt utvalg av effekt


 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan i grove trekk levere alt som har med vannbåren varme å gjøre. Som gulvvarmesystemer, radiatorer, ribberør, varmevekslere m.m.